O firmie
Oferta
Certyfikaty i koncesje
Uprawnienia do technicznej ochrony zabytków
Monitoring wizyjny
Prasa o nas
Realizacje
Referencje
Lokalizacja
Kontakt
 Alphatec Communication - systemy telekomunikacyjne, telewizja przemysłowa, CCTV, systemy dostepowe i alarmowe, sieci strukturalne, sieci telekomunikacyjne i światłowodowe, bariery mikrofalowe, projektowanie, konserwacja systemów...

Zakres działalności Firmy „Alphatec Communication Sp. z o.o.” obejmuje projektowanie, instalacje, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, konserwacje:
- sieci światłowodowe,
- kompleksowe wykonywanie sieci telewizji kablowych,
- systemy telewizji przemysłowej CCTV oraz monitorin miejski,
- systemy alarmowe,
- systemy automatycznej sygnalizacji pożaru,
- sieci strukturalne,
 

Wykonujemy kompleksowe pomiary elektryczne i transmisyjne, przyrządami:
- Miernik do pomiarów sieci strukturalnych - Fluke DTX-1800
- Miernik do pomiarów sieci elektrycznych - Sonel MPI511
- Miernik do pomiarów sieci teleoptycznych - OTDR M200-K-QUAD

Oferujemy również:
- usługę spawania światłowodów (posiadamy spararkę światłowodów Fujikura FSM-60S)
- kable światłowodowe Leoni, Telefonika
- osprzęt światłowodowy – złącza SM, MM, adaptery, patchcordy, przełącznice, panele
- kable telekomunikacyjne miedziane Telefonika
- kable teleinformatyczne Krone, AMP, NEXANS, MADEX, MOLEX, RDM
- kable koncentryczne
- osprzęt sieci strukturalnych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W przygotowaniu.......

   Zmiany ustawowe w zakresie prawa autorskiego, dokonane w ostatnim czasie,  które zmuszają operatorów do zweryfikowania swojej oferty programowej, stały się przyczyną gorącej dyskusji na temat przyszłości rynku telewizji kablowej. W takiej sytuacji właściciele platform cyfrowych tylko zacierają ręce kusząc swoją ofertą naszych abonentów.

Oczywistym staje się, iż trafne decyzje teraz podjęte zaowocują rozwojem Państwa firmy w kolejnych latach, a przede wszystkim zapewnią jej stabilne funkcjonowanie na rynku.
Cała sytuacja uświadamia dobitnie pilną potrzebę postawienia na szersze wykorzystanie możliwości sieci telewizji kablowej, znacznie przewyższających pod względem uzytkowym przekaz satelitarny. 

Przyszłość sieci kablowych, to technologie transmisji danych, pozwalające na uruchamianie nieograniczonej liczby usług dodatkowych, z których obecnie najważniejszą jest dostęp do sieci Internet. Wkroczenie w zakres działalności telekomunikacyjnej umacnia pozycję operatora działającego na danym obszarze, a jemu samemu daje możliwości dalszego rozwoju.

Zagadnienia techniczne związane z uruchomieniem transmisji danych w sieciach telewizji kablowej, będące tematem dyskusji i analiz od kilku lat, dziś już są dobrze znane. Jeszcze ważniejsze jest to, że ceny sprzętu i koszty całej operacji, są w zasięgu niemal wszystkich operatorów.
Firma Alphatec Communication oferuje szeroki zakres usług składających się na kompleksową realizację inwestycji związanych z uruchamianiem usług transmisji danych w sieciach telewizji kablowej. Swoją ofertę kierujemy zarówno do operatorów, którzy rozpatrują wprowadzenie nowych usług, jak i tych, którzy już pewne kroki w tym kierunku poczynili.


Audyt – obejmujący ocenę aktualnego stanu budowy sieci, pozwala na koncepcyjne określenie koniecznych działań do osiągnięcia wymaganego stanu docelowego, umożliwiającego zaimplementowanie odpowiedniego systemy transmisji danych. Audyt może być podstawą do opracowania założeń techniczno-ekonomicznych dla realizacji przedsięwzięcia, m.in. projektu przebudowy i modernizacji sieci, listy materiałów niezbędnych do przebudowy, zakresu prac wymaganych przy przebudowie.

Usługi projektowe – należą do pierwszego etapu procesu inwestycyjnego. Od jakości ich wykonania zależy wielkość poniesionych nakładów inwestycyjnych, termin wykonania, koszty eksploatacji i obsługi, zakres koniecznych uzgodnień i pozwoleń, a także możliwości późniejszego rozwoju. Dzięki wysokiej jakości i kompleksowej obsłudze zapewniamy poprawność oraz dostosowanie systemów do potrzeb operatora i użytkowników.

Usługi realizacyjne – będące drugim etapem procesu inwestycyjnego, mają na celu implementację nowego rozwiązania lub systemu. W skład tych usług wchodzi m.in. dostarczenie sprzętu na bazie własnego projektu lub też gotowego projektu dostarczonego przez zleceniodawcę, instalacja i wdrożenie poszczególnych elementów systemu oraz ich integracja zgodnie ze specyfikacja projektową oraz testowanie poprawności funkcjonowania realizowanego lub działającego systemu.
Alphatec Communication w zakresie usług realizacyjnych wykonuje budowę lub modernizację sieci HFC z wykorzystaniem technologii 1310nm, 1550nm, WDM, DWDM oraz wdrożenie systemów szybkiej transmisji danych.
Instalacja systemu transmisji danych stanowi ostatni etap prowadzonych prac i obejmuje kompletną instalację i konfigurację urządzeń w miejscu docelowym. W zakres realizowanych zadań wchodzi m.in. przygotowanie stacji czołowej do podłączenia systemu, instalacja w miejscu docelowym, niezbędna konfiguracja do pracy w sieci (konfiguracja serwera, routera kablowego i dostępowego) oraz sprawdzenie działania i testy.

Firma Alphatec Communication na potrzeby swoich klientów jest w stanie zorganizować szkolenie pracowników firmy operatorskiej, w zakresie administracji systemem transmisji danych standardu EuroDOCSIS/DOCSIS, a także budowy, implementacji i utrzymania systemów transmisji danych.

Będzie nam bardzo miło, jeśli zakres oferowanych przez nas usług zainteresuje Państwa i zechcecie porozmawiać z nami o możliwościach rozwoju Państwa sieci. Będzie to również okazja do dokładniejszego zaprezentowania oferty i możliwości firmy Alphatec Communication. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Drukuj

 
 

Alphatec Communication 58-500 Jelenia Góra ul. Lipowa 18,

tel. (075)64-34-404, fax (075)64-34-405, e-mail: biuro@alphatec.pl